askIT

  • main_navigation_menu_icon.png
  • ic_more_vert.png

Hente tekst fra EditText

For å hente ut en tekststreng fra EditText bruker vi «findViewById».

Eksempel på uthenting av tekst fra EditText

EditText editTextName = (EditText)findViewById(R.id.editTextName);
String editTextNameString = editTextName.getText().toString();

Eksemplet ovenfor definerte først en editText ved å finne den igjen i designet. I designet hadde denne EditText-elementet id «editTextName».

01_edittext_design.jpg

Deretter kan man gjøre om EditText til en string ved å benytte:
editTextName.getText().toString();

Hele MainActivity

package com.nettport.myapplication;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.EditText;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

        @Override
        protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
                super.onCreate(savedInstanceState);
                setContentView(R.layout.activity_main);

                EditText editTextName = (EditText)findViewById(R.id.editTextName);
                String editTextNameString = editTextName.getText().toString();

        }
}

mark_down.png Annonse

Akuratt nå: Ask IT bruker og anbefaler one.com for domener, e-post og webhotell!
hva-er-ditt-nye-domene.com
Besøk oss på one.com