askIT

  • main_navigation_menu_icon.png
  • ic_more_vert.png

Parameteroverføring

Denne artikkelen tar sikte på å sende parametere fra en klasse til en annen ved hjelp av Intent. Første klasse heter DietPlan.class og de andre klassen som skal motta variablen heter DietPlanView.class.

Variablen man ønsker å sende er en int med verdien 5:
    int dietPlanIdInt = 5;

Første klasse (DietPlan.class)

// My variable
int dietPlanIdInt = 5;

// Start view
Intent i = new Intent(DietPlan.this, DietPlanView.class);
i.putExtra("dietPlanId", dietPlanIdInt);

startActivity(i);

Andre klasse (DietPlanView.class)

// Get ID
// Here we are getting the varible from the
// other class that sent the variable
Bundle b = getIntent().getExtras();
int dietPlanId = b.getInt("dietPlanId");
Toast.makeText(this, "ID: " + dietPlanId, Toast.LENGTH_SHORT).show();

mark_down.png Annonse

Akuratt nå: Ask IT bruker og anbefaler one.com for domener, e-post og webhotell!
hva-er-ditt-nye-domene.com
Besøk oss på one.com