askIT

  • main_navigation_menu_icon.png
  • ic_more_vert.png

SQLite databaser

sqlite.png Android støtter databasen SQLite. Den er veldig lik alle andre databaser, så hvis du har arbeidet med f.eks. MySQL er du veldig langt allerede.

SQLite er en populær database. Den benyttes av mange programmer som er bygd opp av en klient og en lokal del, som f.eks. nettlesere. Den benyttes også av operativsystemer og embedded systemer.

DBAdapter

Alle applikasjoner i Android som skal ha en database trenger en egen klasse som heter DbAdapter. Denne klassen inneholder oppsettet på databasen, samt alle spørringene til den.

Når man skal benytte DBAdapter gjør man det som beskrevet under.

/* Open DBAdapter */
DBAdapter db = new DBAdapter(this);

/* Open db */
db.open();

/* Queries */
// Spørringer til databasen her

/* Close db */
db.close();

SQLiteBrowser

For å se hvilke data som er lagret i databasen trenger du programmet SQLiteBrowser. I motsetning til PHPMyAdmin og andre verktøy kan ikke SQLiteBrowser se dataen i sanntid. Du må altså hente ut databasefilen fra Android-enheten, også se på den. Gjør du noen endringer må du hente ut databasefilen på nytt.

Først må du starte prosjektet ditt ved å klikke på Run run.jpg.

Deretter blar du deg frem til Android Device Monitor. Denne finner du under
«Tools -> Android > Android Device Monitor».

01_android_device_monitor.jpg

Bla deg så frem til «/data/data/databases». Gå videre til din pakke, under er eksemplet pakken «com.nettport.notatblokk». Her ligger databasen MinDB. Denne kan lastes ned ved å klikke på «Pull a file from this device».

02_android_device_monitor.jpg

Start opp sqlitebrowser og velg Open Database. Velg så databasefilen og du kan nå se tabellene og innholdet i databasen.

03_db_browser_for_sqlite_open_database.jpg

04_browse_data.jpg

mark_down.png Annonse

Akuratt nå: Ask IT bruker og anbefaler one.com for domener, e-post og webhotell!
hva-er-ditt-nye-domene.com
Besøk oss på one.com