askIT

  • main_navigation_menu_icon.png
  • ic_more_vert.png

Count (Android SQLite)

Count benyttes for å telle antallet rader i en tabell. Metoden for count programmeres inn i DBadapter, og kalles på via MainAcitivity.

DBadapter

public int countAllRecordsNotes()
{
        Cursor mCount = db.rawQuery("SELECT COUNT(*) FROM " + databaseTableNotes + "", null);
        mCount.moveToFirst();
        int count= mCount.getInt(0);
        mCount.close();
        return count;
}

mark_down.png Annonse

Akuratt nå: Ask IT bruker og anbefaler one.com for domener, e-post og webhotell!
hva-er-ditt-nye-domene.com
Besøk oss på one.com