askIT

  • main_navigation_menu_icon.png
  • ic_more_vert.png

Delete (Android SQLite)

Man kan enten slette en enkel rad, eller alle rader i en tabell. Metodene for sletting programmeres inn i klassen DBadapter. Deretter kan man gjøre spørringer til DBadapter fra MainActivity.

DBadapter slette enkelt rad

// Delete a particular record
public int deleteRecordNote(long rowID) throws SQLException {
        return db.delete(databaseTableNotes, "note_id="+rowID, null);
}

DBadapter slette alle rader

// Delete a all rows
public int truncateNotes() {
        return db.delete(databaseTableNotes, "1", null);
}

mark_down.png Annonse

Akuratt nå: Ask IT bruker og anbefaler one.com for domener, e-post og webhotell!
hva-er-ditt-nye-domene.com
Besøk oss på one.com