askIT

  • main_navigation_menu_icon.png
  • ic_more_vert.png

Insert (Android SQLite)

For å sette inn data inn i en tabell må det programmeres en metode for det inn i DBadapter. Tenk deg at vi ønsker å sette inn data i tabellen notes. Dette gjøres ved å først programmere metoden insertRecordToNotes, også benytte metoden i MainActivity.

Tabell notes

Field Type Key
note_id int Primærnøkkel
note_title varchar
note_text text

DBadapter

// Insert record
public long insertRecordToNotes(String inpTitle, String inpText){
        ContentValues initialValues = new ContentValues();
        initialValues.put("note_title", inpTitle);
        initialValues.put("note_text", inpText);

        return db.insert(databaseTableNotes, null, initialValues);
}

MainActivity

long id = db.insertRecordToNotes("Handleliste", "Cola Zero, Knekkebrød");

mark_down.png Annonse

Akuratt nå: Ask IT bruker og anbefaler one.com for domener, e-post og webhotell!
hva-er-ditt-nye-domene.com
Besøk oss på one.com