askIT

  • main_navigation_menu_icon.png
  • ic_more_vert.png

Query (Android SQLite)

Når man skal hente ut data fra en tabell må det programmeres en metode for det i klassen DBadapter. Under har vi en tabell med navnet notes. Den inneholder fire rader med data. For å hente ut radene må man programmere metodene getAllRecordsFromNotes og getRecordFromNotes. Disse metodene kan da kalles på i MainActivity.

Struktur for notes

Field Type Key
note_id int Primærnøkkel
note_title varchar
note_text text

Data i notes

note_id note_title note_text
1 Handleliste Cola Zero, Knekkebrød
2 Musikk ACDC
3 Lekse Juss side 119-134
4 Lekse Veitrafikkrett side 84-99

DBadapter

// Retrive all rows
public Cursor getAllRecordsFromNotes()
{
        return db.query(databaseTableNotes, new String[]{
                "note_id",
                "note_title",
                "note_text"
        }, null, null, null, null, null, null);
}
// Retrive particular rows
public Cursor getRecordFromNotes(long rowId) throws SQLException {
        Cursor mCursor = db.query(databaseTableNotes, new String[] {
                "note_id",
                "note_title",
                "note_text"
        },
        "note_id" + "=" + rowId, null, null, null, null, null);
        if (mCursor != null) {
                mCursor.moveToFirst();
        }
        return mCursor;
}

MainActivity

// Get all notes
Cursor cNote = db.getAllRecordsFromNotes();
displayRecordFromNotes(cNote);

// Get particular note
long noteID = 3;
Cursor cNoteB = db.getRecordFromNotes(noteID);
displayRecordFromNotes(cNoteB);

Metode displayRecordFromNotes i MainActivity

// Print notes table content
private void displayRecordFromNotes(Cursor inpCursor) {
        Toast.makeText(this,
        "Id: " + inpCursor.getString(0) + "\n" +
        "Tittel: " + inpCursor.getString(1) + "\n" +
        "Tekst: " + inpCursor.getString(2),
        Toast.LENGTH_LONG).show();
} // end private void displayRecordFromNotes

mark_down.png Annonse

Akuratt nå: Ask IT bruker og anbefaler one.com for domener, e-post og webhotell!
hva-er-ditt-nye-domene.com
Besøk oss på one.com