askIT

  • main_navigation_menu_icon.png
  • ic_more_vert.png

Update (Android SQLite)

For å oppdatere en rad i SQLite benyttes en egen metode i DBadapter. Denne metoden inneholder feltene som skal oppdateres i tillegg til et ID-felt (felt med primærnøkkelen).

Struktur for notes

Field Type Key
note_id int Primærnøkkel
note_title varchar
note_text text

Data i notes

note_id note_title note_text
1 Handleliste Cola Zero, Knekkebrød
2 Musikk ACDC
3 Lekse Juss side 119-134
4 Lekse Veitrafikkrett side 84-99

DBadapter.class

public boolean updateRecordNote(long inpId, String inpTitle, String inpText) {
                ContentValues args = new ContentValues();
                args.put("note_title", inpTitle);
                args.put("note_text", inpText);
                return db.update(databaseTableNotes, args, "note_id=" + inpId, null) > 0;
}

MainActivity

// Update row
long id = 3;
db.updateRecordNote(id, "Lekse juss", "Juss side 119-134");

Data i notes etter oppdateringen

note_id note_title note_text
1 Handleliste Cola Zero, Knekkebrød
2 Musikk ACDC
3 Lekse i juss Juss side 119-134
4 Lekse Veitrafikkrett side 84-99

mark_down.png Annonse

Akuratt nå: Ask IT bruker og anbefaler one.com for domener, e-post og webhotell!
hva-er-ditt-nye-domene.com
Besøk oss på one.com