askIT

  • main_navigation_menu_icon.png
  • ic_more_vert.png

Avrunde double

Lange double som f.eks. skal skrives ut til brukeren kan avrundes ved hjelp av Math.round.

Avrunde double

double myDouble = Math.round(inputDouble);

Avrunde double eksempel

double weight = 85;
double height = 185 * 1/100;
height = height*height;
double result = Math.round(weight/height);

mark_down.png Annonse

Akuratt nå: Ask IT bruker og anbefaler one.com for domener, e-post og webhotell!
hva-er-ditt-nye-domene.com
Besøk oss på one.com