askIT

  • main_navigation_menu_icon.png
  • ic_more_vert.png

Konvertering long to int

Du kan omgjøre et tall av typen long til int ved å benytte koden under.

Long to int

long myLong = 5;
int myInt = (int)myLong

Eksempel på å endre long til int når du må ta hensyn til størrelsen på tallet:

public static int safeLongToInt(long l) {
        if (l < Integer.MIN_VALUE || l > Integer.MAX_VALUE) {
                throw new IllegalArgumentException
                        (l + " cannot be cast to int without changing its value.");
        }
        return (int) l;
}

mark_down.png Annonse

Akuratt nå: Ask IT bruker og anbefaler one.com for domener, e-post og webhotell!
hva-er-ditt-nye-domene.com
Besøk oss på one.com