askIT

  • main_navigation_menu_icon.png
  • ic_more_vert.png

Konvertering string to int

Hvis du har en streng som inneholder et heltall kan du gjøre den om til en int. Dette kan være nyttig hvis du henter ut informasjon fra en database eller får input-data fra et tekstfelt.

String to int

String myIntString = "5";
int myInt = Integer.parseInt(myIntString);

Eksempel på å hente tekst ut fra et tekstfelt:

EditText myText = (EditText) findViewById(R.id.entry);
String myString = myText.getText().toString();

int myInt = 0;
try {
        myInt = Integer.parseInt(myString);
}
catch(NumberFormatException nfe) {
        System.out.println("Could not parse " + nfe);
}


mark_down.png Annonse

Akuratt nå: Ask IT bruker og anbefaler one.com for domener, e-post og webhotell!
hva-er-ditt-nye-domene.com
Besøk oss på one.com