askIT

  • main_navigation_menu_icon.png
  • ic_more_vert.png

Datatyper i Java

Last ned Java datatyper

Når vi oppretter variabler kan vi velge mellom ulike datatyper. Vi bruker hovedsakelig String, double og int. I tillegg benyttes long i sammenheng med databaser.

Under oppretter vi nå noen variabler med ulik informasjon. Disse skal representere et fylke. Vi ønsker fylkesnummer, navn, folketall og areal.

int number        = 1;
String name        = "Østfold";
int population = 287198;
double area        = 4180.68;

Vi kan skrive ut innhodet i variablene med System.out.println.

package datatyper;
public class Datatyper {
        public static void main(String[] args) {
                // Variables for county
                int number        = 1;
                String name        = "Østfold";
                int population = 287198;
                double area        = 4180.68;
               
                // Print data
                System.out.println(name + " er fylkesnummer " + number);
                System.out.println("Befolkningen er " + population);
                System.out.println("Arealet er " + area);
        }       
}

Utskrift:
Østfold er fylkesnummer 1
Befolkningen er 287198
Arealet er 4180.68

Oppgaver

1. Utvid programmet ovenfor til å inneholde antall kommuner, ordfører, parti og fylkesmann.

2. Lag et tilsvarende program for land. Det skal inneholde navn, befolkning og areal.

3. Bruk programmet du lagde i oppgave 2 til å finne ut og skrive til skjermen befolkning pr km2 for Norge, Sverige og Island. Hvem har størst befolkningstetthet?
Hint: Befolkningstettheten beregnes ved å dele den totale befolkningen på totalt landareal.
Klarer du å få programmet til å gjøre dette for deg?

mark_down.png Annonse

Akuratt nå: Ask IT bruker og anbefaler one.com for domener, e-post og webhotell!
hva-er-ditt-nye-domene.com
Besøk oss på one.com