askIT

  • main_navigation_menu_icon.png
  • ic_more_vert.png

Enkel matte

Last ned Java enkel matte

Vi kan gjøre enkle beregninger ved hjelp av pluss, minus, gange og dele.

Vi kan med dette lage et program som regner ut arealet for et rektangel. Formelen for rektangel er:
Areal = Lengde · Høyde

Rektangel

For å lage dette programmet må vi ha følgende:

package areal;
import java.util.Scanner;
public class Areal {

        public static void main(String[] args) {
                // Scanner class
                Scanner scanner = new Scanner (System.in);
                       
                // Ask for lenght and witdth
                // Area = lengt*width
                System.out.println("Dette programmet regner ut areal rektangel.");
                System.out.print("Angi lengde: ");
                double length = scanner.nextDouble();
                System.out.print("Angi bredde: ");
                double width = scanner.nextDouble();
                       
                // Calcuate result
                double area = length*width;
                System.out.print("Areal = " + area + "\n");
               
               
        }
       
}

gfx/enkel_matte/output_areal.gif

Oppgaver

1. Lag et program som regner ut volumet av en rett prisme med formelen
Volum = lengde · bredde · høyde.
gfx/enkel_matte/3d_rectangle.png

2. Utvid programmet i oppgave 1 til at man skal kunne angi en ny lenge, bredde og høyde etter at man har fått regnet ut volumet. Programmet skal altså ikke avsluttes etter at man har regnet ut første volumet. Hint: Søk etter java og while.

3. Overflatearealet til en sylinder regnes ut med A=2πr(r+h). Lag et program som regner ut dette.

4. Lag et program som spør etter lengde, bredde og høyde av en rett prisme. Programmet skal etter dette spørre om brukeren vil se overflatearealet eller volumet av den rette prismen og vise dette.

mark_down.png Annonse

Akuratt nå: Ask IT bruker og anbefaler one.com for domener, e-post og webhotell!
hva-er-ditt-nye-domene.com
Besøk oss på one.com