askIT

  • main_navigation_menu_icon.png
  • ic_more_vert.png

Input

Last ned Java input

Vi skal nå la en bruker skrive inn sitt eget navn og alder til et program. Dette gjør vi ved å ta i mot data.

Når vi ønsker å ta i mot data fra en bruker må vi benytte noe som heter Scanner. Denne er litt vanskelig å bruke, fordi vi må skrive den inn helt først i koden, også bruke den lengre ned.

Velg først nytt prosjekt og gi det prosjektnavnet Input.
01_nytt_prosjekt.gif 02_type_prosjekt.gif 03_prosjektnavn.gif

Skriv in koden
Scanner scanner = new Scanner (System.in);

Som du ser nedenfor kommer det røde streker under koden. For å rette på dette må du importere en klasse som heter Scanner. Dette gjøres ved å ha markøren over ordet Scanner og trykke ALT+Enter.

Du vil da få en meny med ulike valg. Velg «Add import for java.util.Scanner».

04_importere_klasse.gif

Vi kan nå skrive resten av koden. Vi spør først hva brukeren heter, også alder. Til slutt kan vi skrive ut resultatet.

// Scanner class
Scanner scanner = new Scanner (System.in);
               
// Ask for name
System.out.println("Hva heter du?");
String name = scanner.next();
               
// Ask for age
System.out.println("Hvor gammel er du?");
String age = scanner.next();
               
// Print result
System.out.println("Navn: " + name + ". Alder: " + age);
05_output0.gif 05_output1.gif 05_output2.gif 05_output3.gif 05_output4.gif 05_output5.gif 05_output6.gif 05_output7.gif 05_output8.gif 05_output9.gif 05_output10.gif 05_output11.gif 05_output12.gif 05_output13.gif

Oppgaver

1. Lag et program som spør brukeren om navn, alder og bosted. Skriv ut resultatet.

2. Lag et program som spør etter fornavn og etternavn. Skriv ut resultatet.

3. Skriv et program som tar i mot brukerens fødselsdato. Fødselsdatoen skal lagres i tre variabler, bornYear, bornMonth og bornDay.
Benytt nextInt istedenfor next:
int bornYear = scanner.nextInt();
int bornMonth = scanner.nextInt();
int bornDay = scanner.nextInt();

Klarer du å regne ut hvor gammel brukeren er med denne informasjonen?

mark_down.png Annonse

Akuratt nå: Ask IT bruker og anbefaler one.com for domener, e-post og webhotell!
hva-er-ditt-nye-domene.com
Besøk oss på one.com