askIT

  • main_navigation_menu_icon.png
  • ic_more_vert.png

Klasser

Last ned Java klasser

Når du lager et program som begynner å bli komplisert kan du dele det opp i flere filer. En fil i Java kalles for en klasse.

Under er et eksempel på et program som skal representere solsystemet vårt. Jeg lager først et nytt Java prosjekt med navnet Solsystem.

02_new_java_prosjekt.jpg

03_velg_java_application.jpg

04_prosjektnavn_solsystem.jpg

Opprett klasser
For å opprette en ekstra klasse i Java høyreklikker man på klasse-navnet under Source Packages og velger New -> Java Class... Under lager jeg et program som skal vise solsystemet. Jeg lager derfor en egen klasse til planetene som heter Planet.

ny_klasse.gif

klassenavn.gif

temperatur_klasser.gif

Planet.java -> Tilstander
Nå åpner man Planet.java og skriver inn tilstandene en planet kan ha.

// States
String name;
double orbitalPeriod;
double radius;
double distanceFromSun;
int naturalSatellites;

Planet.java -> Konstruktør
Vi oppretter også en konstruktør som setter de ulike tilstandene som objektet Planet kan ha.

// Constructor
public Planet(String inpName, double inpOrbitalPeriod, double inpRadius, double inpDistanceFromSun, int inpNaturalSatellites) {
        name = inpName;
        orbitalPeriod = inpOrbitalPeriod;
        radius = inpRadius;
        distanceFromSun = inpDistanceFromSun;
        naturalSatellites = inpNaturalSatellites;
}

Planet.java -> Set og Get for alle variablene
Til slutt må vi opprette set og get til alle variablene:
name, orbitalPeriod, radius, distanceFromSun, naturalSatellites.
Disse bruker vi for å sette variabelverdiene og hente de ut.

// Name set and get
public String setName(String value){
        return name = value;
}
public String getName(){
        return name;
}

// Orbital Period set and get
public double setOrbitalPeriod(double value){
        return orbitalPeriod = value;
}
public double getOrbitalPeriod(){
        return orbitalPeriod;
}

// Radius set and get
public double setRadius(double value){
        return radius = value;
}
public double getRadius(){
        return radius;
}

// Distance From Sun set and get
public double setDistanceFromSun(double value){
        return distanceFromSun = value;
}
public double getDistanceFromSun(){
        return distanceFromSun;
}

// Natural Satellites set and get
public int setNaturalSatellites(int value){
        return naturalSatellites = value;
}
public int getNaturalSatellites(){
        return naturalSatellites;
}

Solsystem.java -> Opprett planetene
I klassen Solsystem.java kan vi nå lage alle planetene. Dette gjøres ved å skrive
Planet navn = new Planet("navn", Omløpstid rundt solen, Radius rundt ekvator, Avstanden til solen, Antall satelitter);

Som et eksempel blir dette koden for å lage planeten Merkur:
Planet merkur = new Planet("Merkur", 57909176, 24397, 57909176, 0);

package solsystem;
public class Solsystem {

        public static void main(String[] args) {
               
                // Create planets
                // "navn", Omløpstid rundt solen, Radius rundt ekvator, Avstanden til solen, Antall satelitter
                Planet sun = new Planet("Solen", 0, 695500, 0, 0);
                Planet merkur = new Planet("Merkur", 87.97, 2439.7, 57909176, 0);
                Planet venus = new Planet("Venus", 224.70, 6051.5, 108200000, 0);
                Planet earth = new Planet("Jorden", 365.25, 6378.14, 149600000, 1);
                Planet mars = new Planet("Mars", 686.97, 3390, 227939100, 2);
                Planet jupiter = new Planet("Jupiter", 4332.59, 71492, 778500000, 67);
                Planet saturn = new Planet("Saturn", 10759.22, 60268, 1433449370, 62);
                Planet uranus = new Planet("Uranus", 30799.09, 25559, 2870972200l, 27);
                Planet neptun = new Planet("Neptun", 60.19, 49528, 4503443661l, 13);
               
        }
}

Solsystem.java -> Skrive ut planeter, og endre planeter
For å skrive ut informasjon som f.eks. navn fra en planet bruker du koden
objekt.getName();.

For å endre en planets informasjon kan du bruke koden
objekt.setName();.

// Print objects
System.out.println("Solsystemet består av:");
System.out.println("--------");
System.out.println("Navn: " + sun.getName());
System.out.println("Omløpstid rundt solen: " + sun.getDistanceFromSun());
System.out.println("Radius rundt ekvator: " + sun.getRadius());
System.out.println("Avstanden til solen: " + sun.getDistanceFromSun());
System.out.println("Antall satelitter: " + sun.getNaturalSatellites());
               
System.out.println("--------");
System.out.println("Navn: " + merkur.getName());
System.out.println("Omløpstid rundt solen: " + merkur.getDistanceFromSun());
System.out.println("Radius rundt ekvator: " + merkur.getRadius());
System.out.println("Avstanden til solen: " + merkur.getDistanceFromSun());
System.out.println("Antall satelitter: " + merkur.getNaturalSatellites());

Oppgaver

1. Lag et program som lar deg opprette ansatte ved hjelp av en klasse employee. Ansatte skal ha fornavn, etternavn, fødselsnummer og stilling. La brukeren få mulighet til å legge til, endre og slette ansatte.

mark_down.png Annonse

Akuratt nå: Ask IT bruker og anbefaler one.com for domener, e-post og webhotell!
hva-er-ditt-nye-domene.com
Besøk oss på one.com