askIT

  • main_navigation_menu_icon.png
  • ic_more_vert.png

Utskrift (System.out.println)

For å skrive ut linjer i Java bruker man funksjonen System.out.println("");. Inne mellom anførselstegnene kan du skrive en tekst du ønsker skal vises i programmet. Se eksemplet under.

System.out.println("Denne teksten vil vises på skjermen.");

Utskrift:
Denne teksten vil vises på skjermen.

Utskrift over flere linjer

Man kan sette inn \n for å få linjeskift i koden. Dette kan man sette inn i mellom teksten, som igjen må være inne i anførselstegnene.

System.out.println("Denne teksten vil vises på skjermen.\nTeksten går over flere linjer.");

Utskrift:
Denne teksten vil vises på skjermen.
Teksten går over flere linjer.

mark_down.png Annonse

Akuratt nå: Ask IT bruker og anbefaler one.com for domener, e-post og webhotell!
hva-er-ditt-nye-domene.com
Besøk oss på one.com