askIT

  • main_navigation_menu_icon.png
  • ic_more_vert.png

Variabler i Java

Last ned Java variabler

En variabel er en lagringsplass for tall eller ord. Tenk må en kommode i hjemmet ditt med fire ulike skuffer. Vi kan gi de fire skuffene forskjellige navn og dermed bruke de som lagringsplas. Den øverste skuffen er til t-skjorter, neste til gensere, neste til bukser, og den nederste til undertøy.

Vi gir skuffene ulike navn som vist på figuren under. Alle navn starter alltid med små bokstaver.

variabler.jpg

Vi kan nå lagre noe i variablene. Dette gjøres ved å først skrive String, så variabelnavnet også skrive hva som skal være i variablen. Se eksemplet under.

Når man skal programmere dette blir koden slik:

package skuffer;
public class Skuffer {
        public static void main(String[] args) {
               
                // My Variables
                String topDraver = "T-skjorter";
                String middleDraver1 = "Gensere";
                String middleDraver2 = "Bukser";
                String bottomDraver = "Undertøy";       
        }
}

Utskrift av variabler

For å skrive ut variabler bruker man System.out.print eller System.out.println. Den første skriver ut tekst, mens den andre skriver ut tekst og lager et linjeskift. Eksemplet under skal skrive ut hva som er i de forskjellige skuffene.

package skuffer;
public class Skuffer {
        public static void main(String[] args) {
               
                // My Variables
                String topDraver        = "T-skjorter";
                String middleDraver1 = "Gensere";
                String middleDraver2 = "Bukser";
                String bottomDraver = "Undertøy";

                // Print content of drawers
                System.out.println("I øverste skuffen er det " + topDraver);
                System.out.print("I de midterste skuffene er det " + middleDraver1);
                System.out.println(" og " + middleDraver2);
                System.out.println("I den nederste skuffen er det " + bottomDraver);
        }
}

Utskrift:
I øverste skuffen er det T-skjorter
I de midterste skuffene er det Gensere og Bukser
I den nederste skuffen er det Undertøy

Endre innhold i variabler

Man kan endre innhold i variablene. Hvis man f.eks. vil bytte ut innholdet i den øverste skuffen fra t-skjorter til håndkler kan man gjøre dette ved å skrive variabelnavnet også innholdet.

topDraver = "Håndklær";

Eksemplet under lager først fire variabler og skriver ut innholdet. Deretter endrer vi innholdet i en variabel og skriver ut den nye verdien.

Legg merke til at vi ikke trenger å skrive String foran variabelen når vi skal endre innholdet i den. Dette gjør vi kun første gangen.

package skuffer;
public class Skuffer {
        public static void main(String[] args) {
               
                // My Variables
                String topDraver        = "T-skjorter";
                String middleDraver1 = "Gensere";
                String middleDraver2 = "Bukser";
                String bottomDraver = "Undertøy";

                // Print content of drawers
                System.out.println("I øverste skuffen er det " + topDraver);
                System.out.print("I de midterste skuffene er det " + middleDraver1);
                System.out.println(" og " + middleDraver2);
                System.out.println("I den nederste skuffen er det " + bottomDraver);

                // Change content of top drawer
                $topDraver = "Håndklær";
                System.out.print("Den øverste skuffen inneholder nå ");
                System.out.println(topDraver);
        }
}

Utskrift:
I øverste skuffen er det T-skjorter
I de midterste skuffene er det Gensere og Bukser
I den nederste skuffen er det Undertøy
Den øverste skuffen inneholder nå håndklær

Oppgaver

1. Lag et program med 3 variabler med fargene rød, blå og hvit. Bruk variablene til å skrive fargene til flaggene Cuba, Frankrike, Island, Norge, Haiti og Østerike.

2. Lag variabler for 10 ulike dyr. I variablene skal innholdet være lydene dyrene lager.

3. Skriv et program som inneholder variabler for navn, alder og bosted for 3 venner. Hver variabel kan kun inneholde enten navn, alder eller bosted, så her må du enten lage 9 variabler totalt eller finne på noe annet lurt...

mark_down.png Annonse

Akuratt nå: Ask IT bruker og anbefaler one.com for domener, e-post og webhotell!
hva-er-ditt-nye-domene.com
Besøk oss på one.com