askIT

  • main_navigation_menu_icon.png
  • ic_more_vert.png

PHP - Avansert - Dato

Du kan få oppgitt datoen som serveren opererer med ved hjelp av funksjonen date. Jeg har laget en hjelpetabell som forhåpentligvis vil gjøre det enklere for deg å sette sammen det datoformatet du ønsker.

Bokstav Beskrivelse Eksempel
Dag
d Dag i måneden, to siffer med ledende nuller 01 til 31
j Dag i måneden, uten ledende nuller 1 til 31
l (liten «L») En full tekstlig representasjon av dagen i uken Sunday til Saturday
N ISO-8601 numerisk representasjon av den dagen i uken 1 (mandag) til 7 (søndag)
z Dagen i året (fra 0) 0 til 365
Uke
W ISO-8601 ukenummer, uker starter på mandag Eksempel: 42 (den 42. uken i året)
Måned
m Numerisk representasjon av en måned, med ledende nuller 01 til 12
n Numerisk representasjon av en måned, uten ledende nuller 1 til 12
t Antall dager i en gitt måned 28 til 31
År
Y En full numerisk representasjon av et år, 4 sifre 2010
y En to siffer representasjon av et år 10
Tid
H 24-timers format av en time med ledende nuller 00 til 23
i Minutter med ledende nuller 00 til 59
s Sekunder, med ledende nuller 00 til 59
<?php
$today 
date("Y-m-d");          // 2010-10-15
$today date("Y-m-d H:i:s");    // 2010-10-15 02:35:44
$today date("W");              // 5
$today date("H:i:s");          // 02:35:44
$today date("j. n Y");         // 15. 10 2010
?>

mark_down.png Annonse

Akuratt nå: Ask IT bruker og anbefaler one.com for domener, e-post og webhotell!
hva-er-ditt-nye-domene.com
Besøk oss på one.com