askIT

  • main_navigation_menu_icon.png
  • ic_more_vert.png

PHP - Avansert - Time

En av de mest avanserte funksjonene i PHP er time. Funksjonen time returnerer antall sekunder siden Unix Epoch, January 1 1970 00:00:00 GMT.

For eksempel nå er det gått 1550608666 sekunder. Dette kan vi benytte for å regne ut datoer fremover, eller bakover i tid. F.eks. ved fakturering, da må vi regne ut dagens dato + 14 dager fremover.

<?php
$nextWeekTime 
time() + (24 60 60); // 7 days; 24 hours; 60 mins; 60secs
$nextWeekDate date('Y-m-d'$nextWeekTime);
echo
"<p>Neste uke er $nextWeekDate</p>";
?>

Output:
Neste uke er 2019-02-26

mktime

Ikke avansert nok? Vi kan gjøre det enda mer avansert ved hjelp av funksjonen mktime.

<?php
$timestamp 
time();

$OneWeek  mktime(000date("m"$timestamp)  , 
date("d"$timestamp)+7date("Y"));
$OneWeek  date('Y-m-d',$OneWeek);

$TwoWeek  mktime(000date("m"$timestamp)  , 
date("d"$timestamp)+14date("Y"));
$TwoWeek  date('Y-m-d',$TwoWeek);

$OneMonth mktime(000date("m"$timestamp)+1  
date("d"$timestamp), date("Y"));
$OneMonth date('Y-m-d',$OneMonth);


echo
"<p>
En uke fremover: 
$OneWeek<br />
To uker fremover: 
$TwoWeek<br />
En måned fremover: 
$OneMonth
</p>"
;
?>

Output:
En uke fremover: 2019-02-26
To uker fremover: 2019-03-05
En måned fremover: 2019-03-19

mark_down.png Annonse

Akuratt nå: Ask IT bruker og anbefaler one.com for domener, e-post og webhotell!
hva-er-ditt-nye-domene.com
Besøk oss på one.com