askIT

  • main_navigation_menu_icon.png
  • ic_more_vert.png

PHP - Filer - Les en fil

Før vi kan lese innholdet i en fil, må vi åpne filen ved hjelp av fopen. Derretter kan vi hente ut innholdet, men det er en hake her også.

I PHP kan vi nemmelig bestemme hvor mye innhold vi ønsker å hente ut. Dette er bestemt av et heltall og måles i byte. Vi skal gjennomgå to eksempler, det første hvor vi henter 5 byte data, og det andre eksempler hvor vi henter hele innholdet i filen.

5 byte med data

<?php
$myFile    
"testFile.txt";
$inputData "Sindre\nJoakim";

/*- Først skriver vi noe data til filen ------------------------- */
$fh fopen($myFile"w") or die("can not open file");
fwrite($fh$inputData);
fclose($fh);

/*- Nå henter vi ut 5 byte med data ----------------------------- */
$fh fopen($myFile"r");
$theData fread($fh5);
fclose($fh);

/*- Så skriver vi ut innholdet av $theData ---------------------- */
echo"$theData";
?>

Output:
Sindr

Alt innhold i filen

Istedenfor 5 byte med data introduserer vi filesize, det vil si at PHP måler hvor stor filen er, og skriver ut hele innholdet.

<?php
$myFile    
"testFile.txt";
$inputData "Sindre\nJoakim";

/*- Først skriver vi noe data til filen ------------------------- */
$fh fopen($myFile"w") or die("can not open file");
fwrite($fh$inputData);
fclose($fh);

/*- Nå henter vi ut all data ------------------------------------ */
$fh fopen($myFile"r");
$theData fread($fhfilesize($myFile));
fclose($fh);

/*- Så skriver vi ut innholdet av $theData ---------------------- */
echo"$theData";
?>

Output:
Sindre
Joakim

mark_down.png Annonse

Akuratt nå: Ask IT bruker og anbefaler one.com for domener, e-post og webhotell!
hva-er-ditt-nye-domene.com
Besøk oss på one.com