askIT

  • main_navigation_menu_icon.png
  • ic_more_vert.png

PHP - Filer - Lukk fil

Det neste logiske skrittet etter at du har åpnet en fil og er ferdig med filen, er å lukke filen. Du ønsker ikke en åpen fil som kjører rundt på serveren tar opp ressurser og forårsaker ugagn!

Beskrivelse av lukk fil i PHP

Det er ikke kritisk å lukke alle filene etter bruk, fordi serveren vil automatisk lukke dem når PHP-scriptet slutter å kjøre. Men, det er veldig enkelt å gjøre feil med åpne filer, for eksempel å redigere en fil som du ved et uhell glemte å lukke. Du bør lukke alle filer etter du er ferdig med dem fordi det er en god praksis!

PHP - Lukk fil funksjonen

I en tidligere opplæringen, hadde vi funksjonen fclose for å lukke en fil. Her vil vi gjenta at eksempelet og diskuterer betydningen av å lukke en fil.

<?php
$ourFileName 
"testFile.txt";
$fh fopen($ourFileName"w") or die("Can not open file");
fclose($fh);
?>

Funksjonen fclose krever filreferanse. Vi åpner filen med variabelen «$fh» og funksjonen fopen. Da kan vi også lukke samme filen ved hjelp av samme variablen, «$fh» og funksjonen fclose.

Etter at filen er lukket med fclose det er umulig å lese, skrive eller føye til noe data i filen. Med mindre du åpner filen igjen med fopen-funksjonen.

mark_down.png Annonse

Akuratt nå: Ask IT bruker og anbefaler one.com for domener, e-post og webhotell!
hva-er-ditt-nye-domene.com
Besøk oss på one.com