askIT

  • main_navigation_menu_icon.png
  • ic_more_vert.png

PHP - Filer - Skrive til fil med fwrite

Nå som du vet hvordan du åpner og lukker en fil, kan vi starte med skriving til filer! Vi skriver til en fil ved hjelp av funksjonen fwrite.

PHP - Åpne fil: Skriv

Før vi kan skrive informasjon til vår test-fil vi må bruke funksjonen fopen å åpne filen for skriving. Videre kan vi skrive inn dataen vi ønsker ved hjelp av fwrite. La oss prøve oss på det.

<?php
$myFile    
"testFile.txt";
$inputData "Sindre\nJoakim";

$fh fopen($myFile"w") or die("can not open file");
fwrite($fh$inputData);
fclose($fh);
?>

Filens innhold nå:
Sindre
Joakim

PHP - Åpne fil: Overskriving

Nå som testFile.txt inneholder noen data, kan vi vise hva som skjer når du åpner en eksisterende fil for skriving på nytt. Alle dataene i filen er blir slettet og du starter med en tom fil. I dette eksempelet åpner vi vårt eksisterende fil testFile.txt og skrive noen nye data inn i den.

<?php
$myFile    
"testFile.txt";
$inputData "Marita\nGustav";

$fh fopen($myFile"w") or die("can not open file");
fwrite($fh$inputData);
fclose($fh);
?>

Filens innhold nå:
Marita
Gustav

Hvis du nå åpner testFile.txt filen du vil se at Sindre og Joakim-navnene har forsvunnet og blitt erstattet med Marita og Gustav.

mark_down.png Annonse

Akuratt nå: Ask IT bruker og anbefaler one.com for domener, e-post og webhotell!
hva-er-ditt-nye-domene.com
Besøk oss på one.com