askIT

 • main_navigation_menu_icon.png
 • ic_more_vert.png

PHP - Grunnleggende - echo

PHP-kommandoen echo er et middel til å gi ut tekst til nettleseren. Denne kommandoen kommer du til å bruke mer enn noen annen. Så la oss gi det et solid gjennomgang!

Skrive ut en streng

For å generere en streng, slik vi har gjort i tidligere leksjoner, bruke PHP echo. Du kan plassere strengen i en variabel, eller skrive den ut med en gang.

PHP-kode:
  <?php
  $php_rocks = "PHP rocker!";
  echo"$php_rocks";
  echo"Jihaaaa!";
  ?>

Output:
  PHP rocker! Jihaaa!

Echo av "

Når det gjelder " er det noen regler som er viktige å forstå. Disse reglene er til slik at serveren skal kunne skille mellom PHP og HTML.

PHP-kode:
  <?php
  // Denne koden vil gi en feil
  echo"<a href="http://netttport.no">Nettport.no</a>";

  // Denne koden er riktig
  echo"<a href=\"http://netttport.no\">Nettport.no</a>";

  // Denne koden er riktig
  echo"<a href='http://netttport.no'>Nettport.no</a>";
  ?>

Som du ser kan vi benytte \" eller '. Hvis du skriver feil vil du få en feilmelding med «Syntax error», som forteller at det er noe galt med syntaksen, og da er det mest sannsynlig dette som er feil.

mark_down.png Annonse

Akuratt nå: Ask IT bruker og anbefaler one.com for domener, e-post og webhotell!
hva-er-ditt-nye-domene.com
Besøk oss på one.com