askIT

  • main_navigation_menu_icon.png
  • ic_more_vert.png

PHP - Grunnleggende - For loop

For loop er ganske enkelt en while loop med litt mer kode lagt til. Den vanlige oppgaver som er dekket av en for loop er:

For loop lar deg definere disse trinnene i en enkelt linje med kode. Det kan synes å ha en merkelig form, så legge merke til syntaksen som brukes!

For Loop Eksempel

La oss ta et eksempel fra while loop leksjonen og se hvordan det kunne gjøres med en for loop. Den grunnleggende strukturen i for loopen er som følger:

<?php
/*- Variables ----------------------------------------------- */
$price_per_liter "12";

/*- Table head ---------------------------------------------- */
echo"
    <table>
     <tr>
      <th>
        <span>Antall</span>
      </th>
      <th>
        <span>Pris</span>
      </th>
     </tr>
    "
;


/*- Loop --------------------------------------------------- */
for($counter=10;$counter<=100;$counter += 10) {
    
$price $price_per_liter $counter;

    echo
"
     <tr>
      <td style=\"padding-right: 10px;\">
        <span>
$counter liter</span>
      </td>
      <td>
        <span>
$price</span>
      </td>
     </tr>
    "
;
}
/*- Table footer ------------------------------------------ */
echo"
    </table>
"
;
?>

Output:

Antall Pris
10 liter 120
20 liter 240
30 liter 360
40 liter 480
50 liter 600
60 liter 720
70 liter 840
80 liter 960
90 liter 1080
100 liter 1200

mark_down.png Annonse

Akuratt nå: Ask IT bruker og anbefaler one.com for domener, e-post og webhotell!
hva-er-ditt-nye-domene.com
Besøk oss på one.com