askIT

  • main_navigation_menu_icon.png
  • ic_more_vert.png

PHP - Grunnleggende - Funksjoner/function

En funksjon er bare et navn vi gir til en blokk med kode som kan kjøres når vi trenger det. Dette kan ikke virke som en merkelig idé, men tro meg, når du forstår og bruker funksjonene, kan det spare deg massevis av tid, og du vil være i stand til å skrive kode som er lettere å forstå.

For eksempel hende at du har et firma motto at man må vise minst én gang på hver webside. Hvis du ikke gjør det, så får du sparken! En kunnskapsrik PHP-programmerer ville løst dette enkelt med funksjoner.

Tips: Selv om funksjonene er ofte tenkt på som en avansert tema for nybegynnere. Men hvis du forholder deg rolig og leser linje for linje, så er det ikke så forvirrende.

Lag din første PHP-funksjon

Når du oppretter en funksjon, må du først gi den et navn, som «myCompanyMotto». Det er med denne funksjonen navnet du vil være i stand til å påkalle funksjonen din, så gjør det enkelt å skrive og forstå.

Den faktiske syntaksen for å lage en funksjon er ganske selvforklarende. Først må du fortelle PHP at du vil opprette en funksjon. Dette gjør du ved å skrive kommandoen function etterfulgt av funksjonsnavnet og noen andre ting (som vi skal snakke om senere).

Her er et eksempel på en funksjon som vi kaller myCompanyMotto.

<?php
function myCompanyMotto(){
}
?>

NB: Funksjoner kan ikke startes med et tall.

Med en riktig formatert funksjon på plass, kan vi nå fylle inn koden som funksjonen skal utføre. Ser du klammeparentes i eksempelet ovenfor «{}»? Disse klammeparenteser definere hvor funksjonen starter og avsluttes. Åpningen, «{» forteller PHP at koden startes og en avsluttende klammeparantes «}» forteller PHP at funksjonen er ferdig!

Vi ønsker vår funksjon for å skrive ut firmaets motto hver gang den hentes, så det høres ut som det er en jobb for echo-kommandoen!

<?php
function myCompanyMotto(){
	echo"Vi leverer kvantitet, ikke kvalitet! <br />";
}
?>

Det er alt! Du har skrevet din første PHP funksjon fra scratch! Legg merke til at koden som vises i en funksjon er akkurat det samme som alle andre PHP-kode.

Bruke PHP-funksjon

Nå som du har fullført koding av PHP-funksjonen, er det på tide å putte den gjennom en prøvetur. Nedenfor er et enkel PHP script. La oss gjøre to ting: legg funksjonen koden til den og bruke den funksjonen to ganger.

PHP-kode

<?php
echo"Velkommen til Nettport.no <br />";
echo"Takk for at du tok turen innom! <br />";
echo"og husk... <br />";
?>

PHP-kode med funksjon

<?php
function myCompanyMotto(){
	echo"Vi leverer kvantitet, ikke kvalitet! <br />";
}
echo"Velkommen til Nettport.no <br />";
myCompanyMotto();
echo"Takk for at du tok turen innom! <br />";
echo"og husk... <br />";
myCompanyMotto();
?>

Resultat:

Velkommen til Nettport.no
Vi leverer kvantitet, ikke kvalitet!
Takk for at du tok turen innom!
og husk...
Vi leverer kvantitet, ikke kvalitet!

mark_down.png Annonse

Akuratt nå: Ask IT bruker og anbefaler one.com for domener, e-post og webhotell!
hva-er-ditt-nye-domene.com
Besøk oss på one.com