askIT

  • main_navigation_menu_icon.png
  • ic_more_vert.png

PHP - Grunnleggende - IF/ELSEIF/ELSE

Har noen noen gang fortalt deg, «hvis du jobber hardt, så vil du lykkes»? Og hva skjer hvis du ikke jobber hardt? Vel, da lykkes ikke du! Dette er et eksempel på en if/else-setning.

Hvordan oversette dette til noe nyttig for PHP-utviklere? Vel tenk på dette:

Noen kommer til webområdet ditt og du ønsker å be den besøkende hennes navn hvis det er hennes første gang kommer til webområdet ditt. Med en uttalelse om dette er lett. Bare har en betinget uttalelse for å sjekke, er «du besøker for første gang». Hvis betingelsen er sann, så ta dem til «Sett inn ditt navn» side, ellers la henne se på nettstedet som vanlig fordi du allerede har bedt henne om navnet hennes i det siste.

If/Else eksempel

<?php
$number_three = 3;

if($number_three == 3) {
	echo"If-setningen er sann";
}
else{
	echo"If-setningen er usann";
}

?>

Resultat:

If-setningen er sann

If/Else usant eksempel

<?php
$number_three = 4;

if($number_three == 3) {
	echo"If-setningen er sann";
}
else{
	echo"If-setningen er usann";
}

?>

Resultat:

If-setningen er usann

mark_down.png Annonse

Akuratt nå: Ask IT bruker og anbefaler one.com for domener, e-post og webhotell!
hva-er-ditt-nye-domene.com
Besøk oss på one.com