askIT

 • main_navigation_menu_icon.png
 • ic_more_vert.png

PHP - Grunnleggende - Operatører

I alle programmeringsspråk, er operatører brukt til å manipulere eller utføre operasjoner på variabler og verdier.

Det er mange operatører som brukes i PHP, så vi har delt dem inn i følgende kategorier for å gjøre det lettere å lære dem alle.

Overdragelse-operatører

Overdragelse-operatører brukes til å sette en variabel lik en verdi eller sette en variabel til en annen variabel. En slik tildeling av verdi er gjort med «=». Eksempel:

PHP-kode:
  <?php
  $my_var = 4;
  $another_var = $my_var;
  ?>

Nå inneholder både $my_var og $another_var verdien «4».

Aritmetiske operatører

PHP-kode:
  <?php
  $addisjon = 2+4;
  $subtraksjon = 6-2;
  $multiplikasjon = 5*3;
  $divisjon = 15/3;
  $rest = 5% 2;

  // Rest er den summen som er igjen når du deler f.eks. 5 på 2, i dette tilfelle 1.
  ?>

Sammenlignings-operatører

Sammenligninger brukes til å kontrollere forholdet mellom variabler og verdier. Sammenlignings-operatører brukes innenfor betinget utsagn og vurdere å enten sant eller usant. Her er de viktigste sammenligning operatører av PHP.
Anta: $x = 4 og $y = 5;

Operatør Norsk Eksempel Resultat
==
Er lik
$x == $y
false
!=
Er ikke lik
$x != $y
true
<
Mindre en
$x < $y
true
>
Større en
$x > $y
false
<=
Mindre en eller lik
$x <= $y
true
>=
Større en eller lik
$x >= $y
false

Streng-operatører

«" . "» brukes til å legge to strenger sammen.

PHP-kode:
  <?php
  $a_string = "Hei";
  $another_string = " Sindre";
  $new_string = $a_string . $another_string;
  echo $new_string . "!";
  ?>

Resultat:
  Hei Sindre!

Kombinasjon av aritmetikk-operatører og oppdraget-operatører

Vi kan også summere og trekke fra et tall på en enklere metode.

PHP-kode:
  <?php

  // Addisjon
  // Alle disse tre metodene gir samme resultat
  $x = $x+1;
  $x += 1;
  $x++;


  // Subtraksjon
  // Alle disse tre metodene gir samme resultat
  $x = $x - 1;
  $x -= 1;
  $x--;
  ?>

mark_down.png Annonse

Akuratt nå: Ask IT bruker og anbefaler one.com for domener, e-post og webhotell!
hva-er-ditt-nye-domene.com
Besøk oss på one.com