askIT

  • main_navigation_menu_icon.png
  • ic_more_vert.png

PHP - Grunnleggende - POST og GET

POST og GET har med skjemaer å gjøre, det er måten PHP mottar data fra skjemaer. Her skal vi se på to forskjellige måter å motta data.

POST

<?php
echo"
<form method=\"post\" action=\"php_grunnleggende_post_og_get.php\"
enctype=\"multipart/form-data\">

<p>
Ditt navn: <input type=\"text\" name=\"inp_name\" value=\"\" size=\"48\" />
<input type=\"submit\" value=\"Send\" />
</p>

</form>
"
;

if(isset(
$_POST['inp_name'])) {
    
$inp_name $_POST['inp_name'];
    
$inp_name strip_tags(stripslashes($inp_name));

    echo
"<p>Du tastet $inp_name</p>";
}


?>

Output

Ditt navn:

GET

<?php
echo"
<form method=\"get\" action=\"php_grunnleggende_post_og_get.php\"
enctype=\"multipart/form-data\">

<p>
Ditt navn: <input type=\"text\" name=\"inp_name\" value=\"\" size=\"48\" />
<input type=\"submit\" value=\"Send\" />
</p>

</form>
"
;

if(isset(
$_GET['inp_name'])) {
    
$inp_name $_GET['inp_name'];
    
$inp_name strip_tags(stripslashes($inp_name));

    echo
"<p>Du tastet $inp_name</p>";
}


?>

Output

Ditt navn:

Hva var forskjellen?

Obs! Når du mottar data og ønsker å benytte dem i et script må du være sikker på at alle data er trygge. Hvis du skal sette inn data i en MySQL database, må du forebygge MySQL Injection (Quote Smart). Du bør også kjenne til PHP htmlentities.

mark_down.png Annonse

Akuratt nå: Ask IT bruker og anbefaler one.com for domener, e-post og webhotell!
hva-er-ditt-nye-domene.com
Besøk oss på one.com