askIT

 • main_navigation_menu_icon.png
 • ic_more_vert.png

PHP - Grunnleggende - Skjemaer/form

Det er på tide å benytte kunnskapen du har lært i de forrige artiklene til å lage et skjema. I denne artikkelen skal vi lage et veldig enkelt kontaktskjema!

HTML skjemaet

Det første vi trenger er et HTML-skjema, som viser vår gjest skjemafeltene vi ønsker. Dette skjemaet kan f.eks. hete «contact.html».

<form action="process.php" method="post" enctype="multipart/form-data" name="nameform">

<h1>Kontaktskjema</h1>

<table cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
 <td style="text-align:right;padding-right: 4px;">
	<p>Navn:</p>
 </td>
 <td>
	<p><input type="text" name="inp_name" value="" size="48" /></p>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="text-align:right;padding-right: 4px;">
	<p>E-post:</p>
 </td>
 <td>
	<p><input type="text" name="inp_mail" value="" size="48" /></p>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="text-align:right;padding-right: 4px;" valign="top">
	<p>Melding:</p>
 </td>
 <td>
	<p><textarea name="inp_message" rows="6" cols="43"></textarea></p>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>

 </td>
 <td>
	<p><input type="submit" value="Send skjema" /></p>
 </td>
 </tr>
</table>
</form>

Nå har vi laget oss et skjema, som sender dataen til prosesseringssiden «process.php».

Prosesseringsside

Vi trenger prosesseringssiden, som skal ta i mot skjemadata og sende det på en e-post videre til mottakeren av skjemaet.

Denne siden kan du gi navnet «process.php».

<?php
/*- Hent variablene --------------------------------------*/
$inp_name = $_POST['inp_name'];
$inp_name = htmlspecialchars($inp_name);
$inp_name = trim($inp_name);

$inp_mail = $_POST['inp_mail'];
$inp_mail = htmlspecialchars($inp_mail);
$inp_mail = trim($inp_mail);

$inp_message = $_POST['inp_message'];
$inp_message = htmlspecialchars($inp_message);
$inp_message = trim($inp_message);

/*- Klargjør meldingen ---------------------------------*/
$message="E-postskjema fra din nettside

Navn: $inp_name
E-post: $inp_mail
Melding: $inp_message";

/*- Send e-posten --------------------------------------*/
$to   = 'nobody@example.com';
$subject = 'E-postskjema fra din nettside';
$headers = 'From: webmaster@example.com' . "\r\n" .
  "Reply-To: $inp_mail" . "\r\n" .
  'X-Mailer: PHP/' . phpversion();

mail($to, $subject, $message, $headers);

/*- Gi en tilbakemelding --------------------------------------*/
echo"Takk for at du sendte oss dette skjemaet.";
?>

mark_down.png Annonse

Akuratt nå: Ask IT bruker og anbefaler one.com for domener, e-post og webhotell!
hva-er-ditt-nye-domene.com
Besøk oss på one.com