askIT

  • main_navigation_menu_icon.png
  • ic_more_vert.png

PHP - Grunnleggende - Streng

Før du kan bruke en streng må du lage den! En streng kan brukes direkte i en funksjon eller den kan lagres i en variabel. Nedenfor skaper vi nøyaktig den samme strengen to ganger: først lagre den i en variabel, og i det andre tilfellet vi sender strengen direkte til echo.

Skrive ut en streng

For å generere en streng, slik vi har gjort i tidligere leksjoner, bruke PHP echo. Du kan plassere strengen i en variabel, eller skrive den ut med en gang.

PHP-kode:
   <?php
   $my_string = "Nettport har 27 medlemmer pr august 2010!";
   echo"$my_string";
   echo"Nettport har 27 medlemmer pr august 2010!";
   ?>

Output:
   Nettport har 27 medlemmer pr august 2010! Nettport har 27 medlemmer pr august 2010!

mark_down.png Annonse

Akuratt nå: Ask IT bruker og anbefaler one.com for domener, e-post og webhotell!
hva-er-ditt-nye-domene.com
Besøk oss på one.com