askIT

  • main_navigation_menu_icon.png
  • ic_more_vert.png

PHP manual - Array

Funksjon Beskrivelse
array_change_key_case Endrer alle nøkler i en array
array_chunk Deler en array i biter
array_combine Oppretter en array ved å bruke en matrises nøkler og en annen matrises verdier
array_count_values Teller alle verdiene i en array
array_diff_assoc Beregner forskjellen av arrays med ekstra sjekk av indeks
array_diff_key Beregner forskjellen på arrays med nøkler for sammenligning
array_diff_uassoc Beregner forskjellen på arrays med ekstra indekssjekk som er utført av en medfølgende tilbakekallsfunksjon
array_diff_ukey Beregner forskjellen på arrays hjelp av en tilbakekallfunksjon på nøklene for sammenligning
array_diff Beregner forskjellen av arrays
array_fill_keys Fyll en array med verdier ved å spesifisere nøkler
array_fill Fyll en array med verdier
array_filter Filtre elementer av en matrise med en tilbakeringing funksjon
array_flip Bytter alle nøkler med tilhørende verdier i en array
array_intersect_assoc Beregner skjæringspunktet mellom arrays med en ekstra sjekk av indeks
array_intersect_key Beregner skjæringspunktet mellom arrays med nøkler for sammenligning
array_intersect_uassoc Beregner skjæringspunktet mellom arrays med ekstra sjekk av indeks, sammenligner indekser ved en tilbakeringingsfunksjon
array_intersect_ukey Beregner skjæringspunktet for arrays hjelp av en tilbakekallingsfunksjon på nøklene for sammenligning
array_intersect Beregner skjæringspunktet mellom arrayer
array_key_exists Sjekker om den gitte nøkkelen eller indeksen finnes i en array
array_keys Returnere alle nøkler eller en undergruppe av nøklene til en array
array_map Anvender tilbakeringing til elementer av de gitte arrays
array_merge_recursive Fletter sammen arrayer rekursivt
array_merge Fletter sammen arrayer
array_multisort Sorter flere eller multi-dimensjonale arrays
array_pad Pad en array til den angitte lengden med en verdi
array_pop Pop det siste elementet i en array
array_product Beregn produktet til verdiene i en array
array_push Push (legg til) ett eller flere elementer på slutten av en array
array_rand Velg tilfeldige oppføringer fra en array
array_reduce Reduserer en array iterativt til en enkelt verdi ved hjelp av en tilbakeringingsfunksjon
array_replace_recursive Erstatter elementer fra input array inn til andre array rekursivt
array_replace Erstatter elementer fra gitt array til opprinnelig array
array_reverse Returner en array hvor elementene er i omvendt rekkefølge
array_search Søker igjennom en array etter en verdi og ved suksess returneres den tilsvarende nøkkelen
array_shift Shift (ta bort) et element fra begynnelsen av en array
array_slice Ta ut en del av en array
array_splice Erstatt en del av en array med en annen del
array_sum Beregn summen av verdiene i en array
array_udiff_assoc Beregner forskjellen på arrays med ekstra sjekk av indeks og sammenligner data med en tilbakeringingsfunksjon
array_udiff_uassoc Beregner forskjellen på arrays med ekstra sjekk av indeks og sammenligner data og indekser med en tilbakeringingsfunksjon
array_udiff Beregner forskjellen av arrays ved hjelp av en tilbakekallingsfunksjon for datasammenligning
array_uintersect_assoc Beregner skjæringspunktet mellom arrays med ekstra sjekk av indeks pg sammenligner data med en tilbakeringingsfunksjon
array_uintersect_uassoc Beregner skjæringspunktet mellom arrays med ekstra sjekk av indeks og sammenligner data og indekser etter en tilbakeringingsfunksjon
array_uintersect Beregner skjæringspunktet til arrays og sammenligner data med en tilbakeringingsfunksjon
array_unique Fjerner duplikate verdier fra en array
array_unshift Legg til elementer på begynnelsen av en array
array_values Returner alle verdiene i en array
array_walk_recursive Kjør en funksjon rekursivt på alle verdier i en array
array_walk Kjører en funksjon på alle verdier i en array
array Lag en array
arsort Sorterer en array i omvendt rekkefølge og holder på indeks
asort Sorterer en array og vedlikeholder indeks
compact Lag array som inneholder variabler og verdier
count Teller alle elementer i en array eller objekt
current Vis hvilket element pekeren står på i en array
each Returner nøkkelen og verdi-par fra en array
end Sett pekeren i en array til det siste elementet
extract Importer variabler inn i gjeldende symboltabell fra en array
in_array Sjekker om en verdi finnes i en array
key Hent en nøkkel fra en array
krsort Sorter en array på nøklene i omvendt rekkefølge
ksort Sorter en array på nøklene
list Tildel variabler som om de var en array
natcasesort Sorter en array med en case sensitive algoritme med naturlig orden
natsort Sorter en array ved hjelp av en algoritme basert på naturlig orden
next Flytt den interne pekeren til neste element i en array
pos Alias til current()
prev Sett den interne pekeren i en array til det forrige elementet
range Lag en array som inneholder en rekke elementer
reset Setter den interne pekeren til det første elementet i en array
rsort Sorter en array i omvendt rekkefølge
shuffle Stokker en array
sizeof Alias til count()
sort Sorter en array
uasort Sorter en array med en brukerdefinert sammenligningsfunksjon og opprettholder indeks
uksort Sorter en array på nøklene ved hjelp av en brukerdefinert sammenligningsfunksjon
usort Sorter en array på verdier ved hjelp av en brukerdefinert sammenligningsfunksjon

Array har totalt 77 funksjoner i PHP.

mark_down.png Annonse

Akuratt nå: Ask IT bruker og anbefaler one.com for domener, e-post og webhotell!
hva-er-ditt-nye-domene.com
Besøk oss på one.com

?>