askIT

  • main_navigation_menu_icon.png
  • ic_more_vert.png

PHP manual - Dato og tid

Funksjon Beskrivelse
checkdate Valider en gregoriansk dato
date_add Alias av DateTime::add
date_create_from_format Alias av DateTime::createFromFormat
date_create Alias av DateTime::__construct
date_date_set Alias av DateTime::setDate
date_default_timezone_get Henter standard tidssone
date_default_timezone_set Angir standard tidssone
date_diff Alias av DateTime::diff
date_format Alias av DateTime::format
date_get_last_errors Alias av DateTime::getLastErrors
date_interval_create_from_date_string Alias av DateInterval::createFromDateString
date_interval_format Alias av DateInterval::format
date_isodate_set Alias av DateTime::setISODate
date_modify Alias av DateTime::modify
date_offset_get Alias av DateTime::getOffset
date_parse_from_format Få info om gitt dato i henhold til spesifisert format
date_parse Returnerer assosiativ array med detaljert info om gitt dato
date_sub Alias av DateTime::sub
date_sun_info Returnerer array med informasjon om sol og skumring
date_sunrise Returnerer tid for soloppgang for en gitt dag og plassering
date_sunset Returnerer tid solnedgang for en gitt dag og plassering
date_time_set Alias av DateTime::setTime
date_timestamp_get Alias av DateTime::getTimestamp
date_timestamp_set Alias av DateTime::setTimestamp
date_timezone_get Alias av DateTime::getTimezone
date_timezone_set Alias av DateTime::setTimezone
date Formater en lokal tid/dato
getdate Hent dato/klokkeslett
gettimeofday Hent gjeldende tid
gmdate GMT/UTC dato eller klokkeslett
gmmktime Få Unix tidsstempel for en GMT dato
gmstrftime GMT/UTC tid eller dato i henhold til nasjonale innstillingene
idate Lokal tid eller dato som heltall
localtime Få lokal tid
microtime Returner nåværende Unix timestamp i mikrosekunder
mktime Få Unix tidsstempel for en date
strftime Lokal tid eller dato i henhold til nasjonale innstillingene
strptime Skriv en tid eller dato generert med strftime
strtotime Skriv datetime i Unix tidsstempel
time Returner nåværende Unix timestamp
timezone_abbreviations_list Alias av DateTimeZone::listAbbreviations
timezone_identifiers_list Alias av DateTimeZone::listIdentifiers
timezone_location_get Alias av DateTimeZone::getLocation
timezone_name_from_abbr Returnerer navnet på tidssone fra forkortelsen
timezone_name_get Alias av DateTimeZone::getName
timezone_offset_get Alias av DateTimeZone::getOffset
timezone_open Alias av DateTimeZone::__construct
timezone_transitions_get Alias av DateTimeZone::getTransitions
timezone_version_get Hent versjonen av timezonedb

Dato og tid har totalt 49 funksjoner i PHP.

mark_down.png Annonse

Akuratt nå: Ask IT bruker og anbefaler one.com for domener, e-post og webhotell!
hva-er-ditt-nye-domene.com
Besøk oss på one.com

?>