askIT

  • main_navigation_menu_icon.png
  • ic_more_vert.png

PHP manual - Session

Funksjon Beskrivelse
session_cache_expire Returner når nåværende cache utløper
session_cache_limiter Få/sett cache begrensning
session_commit Alias til session_write_close
session_decode Dekoder session data fra en streng
session_destroy Ødelegger alle registrerte sessions-data
session_encode Koder gjeldende session som en streng
session_get_cookie_params Få parametrene til session cookie
session_id Hent/sett gjeldende session id
session_is_registered Finn ut om global variabel er registert i en session
session_module_name Hent/sett session modul
session_name Hent/sett session navn
session_regenerate_id Oppdater session id med en ny
session_register_shutdown Avslutter session
session_register Register en eller flere globale variable til en session
session_save_path Hent/sett lagringsbane for session
session_set_cookie_params Sett parameter til session cookie
session_set_save_handler Sett brukernivå-funksjoner til session
session_start Initialiser session
session_status Returner session-status
session_unregister vregistrere en global variabel fra session
session_unset Frigjør alle variabler til session
session_write_close Skriv data til session og avslutt session

Session har totalt 22 funksjoner i PHP.

mark_down.png Annonse

Akuratt nå: Ask IT bruker og anbefaler one.com for domener, e-post og webhotell!
hva-er-ditt-nye-domene.com
Besøk oss på one.com