askIT

  • main_navigation_menu_icon.png
  • ic_more_vert.png

PHP manual - Strenger

Funksjon Beskrivelse
addcslashes Legg på skråstreker i C-stil
addslashes Legg på skråstreker
bin2hex Konverter binær til heksadesimal
chop Alias til rtrim
chr Returner et bestemt tegn
chunk_split Split en streng inn i mindre biter
convert_cyr_string Konverter fra et kyrillisk tegnsett til et annet
convert_uudecode Dekode en ikke kodet streng
convert_uuencode Dekod en streng
count_chars Returnere informasjon om tegn som brukes i en streng
crc32 Beregn CRC32-polynom av en streng
crypt One-way string hashing
echo Skriv ut strenger
explode Splitt en streng til en array
fprintf Skriv en formatert streng til en stream
get_html_translation_table Returnerer tabellen som brukes av htmlspecialchars og htmlentities
hebrev Konverter logisk hebraisk tekst til visuell tekst
hebrevc Konverter logisk hebraisk tekst til visuell tekst med linjeskift
hex2bin Konverter hex til binær
html_entity_decode Konverter HTML tags til tegn
htmlentities Konverter tegn til HTML tags
htmlspecialchars_decode Konverter spesielle HTML tags tilbake til tegn
htmlspecialchars Konverter spesialtegn til HTML tags
implode Slå sammen en array med et skilletegn
join Alias til implode
lcfirst La det første tegnet i en streng være i små bokstaver
levenshtein Beregn Levenshtein-avstanden mellom to strenger
localeconv Få numerisk formateringsinformasjon
ltrim Fjern mellomrom (eller andre tegn) fra begynnelsen av en streng
md5_file Kalkuler md5-hashen av en fil
md5 Kalkuler md5-hashen av en string
metaphone Beregn metaphone-nøkkelen av en streng
money_format ormaterer et tall som en valuta-streng
nl_langinfo Spørrings-språk og stedsinformasjon
nl2br Setter HTML linjeskift før alle linjeskift i en streng
number_format Formaterer et tall med tusenskilletegn
ord Returnerer ASCII-verdi til tegn
parse_str Skriver string til variabler
print Skriver ut strenger
printf Skriver ut formaterte strenger
quoted_printable_decode Konverter en quoted-printable streng til en 8 bits streng
quoted_printable_encode Konverter en 8 bit strengen til en quoted-printable streng
quotemeta Legg på skråstrek foran spesielle tegn
rtrim Fjerner mellomrom (eller andre tegn) fra slutten av en streng
setlocale Sett lokal informasjon
sha1_file Kalkuler sha1-hash til en fil
sha1 Kalkuler sha1-hash til en string
similar_text Beregn likheten mellom to strenger
soundex Beregn soundex-nøkkelen av en streng
sprintf Returner en formatert streng
sscanf Skriver input fra en streng i henhold til formatet
str_getcsv Skriver en CSV-streng til en array
str_ireplace Tegnsensitiv versjon av str_replace.
str_pad Slå sammen en streng med en annen streng
str_repeat Repeter en streng
str_replace Bytt ut alle forekomster av søkestrengen en annen streng
str_rot13 Utfør rot13-transformasjon på en streng
str_shuffle Stokker om en streng i tilfeldig rekkefølge
str_split Konverterer en streng til en array
str_word_count Returnerer informasjon om ord i en streng
strcasecmp Binary sikker ikke-tegnsensitiv streng-sammenligning
strchr Alias til strstr
strcmp Binærtrygg streng-sammenligning
strcoll Lokalbasert streng-sammenligning
strcspn Finn lengden av første segment som ikke samsvarer med maske
strip_tags Fjern HTML og PHP fra en streng
stripcslashes Fjern informasjon lagt på med addcslashes
stripos Finn posisjonen til den første forekomsten av en ikke-tegnsensitiv delstreng i en streng
stripslashes Fjern skråstreker fra en string
stristr Ikke-tegnsensitiv strstr
strlen Hent lengden på en streng
strnatcasecmp Ikke-tegnsensitiv streng-sammenligninger ved hjelp av algoritmen «naturlig orden»
strnatcmp Streng-sammenligninger ved hjelp av algoritmen «naturlig orden»
strncasecmp Binærsikker ikke-tegnsensitiv streng-sammenligning av de første n tegn
strncmp Binærsikker streng-sammenligning av de første n tegns
strpbrk Søk en streng for noen av et sett med tegn
strpos Finn posisjonen til den første forekomsten av en delstreng i en streng
strrchr Finn den siste forekomsten av en karakter i en streng
strrev Reverser en streng
strripos Finn posisjonen til den siste forekomsten av en ikke-tegnsesitiv delstreng i en streng
strrpos Finn posisjonen til den siste forekomsten av en delstreng i en streng
strspn Finner lengden av den første delen av en streng bestående utelukkende av tegn som finnes innenfor en gitt maske
strstr Finn første forekomsten av en streng
strtok Splitt en string
strtolower Gjør en streng til små bokstaver
strtoupper Gjør en streng til store bokstaver
strtr Oversetter tegn eller erstatte delstrenger
substr_compare Binærtrygg sammenligning av to strenger fra en offset
substr_count Tell antall forekomster av en delstreng
substr_replace Bytt ut tekst i en del av en streng
substr Returner deler av en streng
trim Fjern mellomrom (eller andre tegn) fra begynnelsen og slutten av en streng
ucfirst Omgjør strengens første bokstav fra liten til stor
ucwords Omgjør alle første bokstaver i ord i en streng til store bokstaver
vfprintf Skriv ut en formatert streng til en «stream»
vprintf Skriv ut en formatert streng
vsprintf Returner en formatert streng
wordwrap Del opp en tekst etter n antall tegn

String har totalt 98 funksjoner i PHP.

mark_down.png Annonse

Akuratt nå: Ask IT bruker og anbefaler one.com for domener, e-post og webhotell!
hva-er-ditt-nye-domene.com
Besøk oss på one.com