askIT

  • main_navigation_menu_icon.png
  • ic_more_vert.png

PHP - Strenger - explode

Explode er en veldig morsom PHP-funksjon som er til veldig stor hjelp innenfor programmering. Det du gjør er å eksploderer en tekststreng inn til flere mindre biter.

Så hva er nyttverdien av dette? Jo, la oss si du har navnene til alle ansatte i en tekststreng.

<?php
$employees 
"Sindre\nErik\nMarita\nEva\nJimi Hendrix";
$employees_array explode("\n"$employees);

echo
"<p>Mine ansatte er $employees_array[0]$employees_array[1],
$employees_array[2]$employees_array[3] og $employees_array[4]</p>";
?>

Output: Mine ansatte er Sindre, Erik, Marita, Eva og Jimi Hendrix.

sizeofarray

Du kan finne ut hvor stor størrelse du har fått etter å eksplodere en streng!

<?php
$employees 
"Sindre\nErik\nMarita\nEva";
$employees_array explode("\n"$employees);
$employees_size sizeof($employees_array);

echo
"<p>Jeg har $employees_size ansatte: $employees_array[0]$employees_array[1],
$employees_array[2] og $employees_array[3]</p>";
?>

Output: Jeg har 4 ansatte: Sindre, Erik, Marita og Eva.

explode, sizeofarray og for

La oss benytte oss av en kobinasjon av funksjonene explode, sizeofarray og for. Vi skal nå skrive ut alle ansatte uten å vite antall ansatte på forhånd.

<?php
$employees 
"Sindre\nErik\nMarita\nEva";
$employees_array explode("\n"$employees);
$employees_size sizeof($employees_array);

echo
"<p>Jeg har $employees_size ansatte: ";
for(
$x=0;$x<$employees_size;$x++){
     echo
"$employees_array[$x], ";
}
echo
"</p>";
?>

Output: Jeg har 4 ansatte: Sindre, Erik, Marita, Eva,

mark_down.png Annonse

Akuratt nå: Ask IT bruker og anbefaler one.com for domener, e-post og webhotell!
hva-er-ditt-nye-domene.com
Besøk oss på one.com