askIT

  • main_navigation_menu_icon.png
  • ic_more_vert.png

PHP - Strenger - str_replace

I blandt har man bruk for å erstatte en tekst med en annen tekst. Det kan være at man for eksempel vil erstatte tegnet «"» med «&quot;», eller «\n» med «<br />».

<?php
$data 
"Sindre\nGustav\nErik\nMarita";
$data str_replace("\n""<br />"$data);
echo
"$data";
// Output: Sindre<br />Gustav<br />Erik<br />Marita
?>
<?php
$bodytag 
"<body text='%body%'>";
$bodytag str_replace("%body%""black""$bodytag");
echo
"$bodytag";
// Output: <body text='black'>
?>

mark_down.png Annonse

Akuratt nå: Ask IT bruker og anbefaler one.com for domener, e-post og webhotell!
hva-er-ditt-nye-domene.com
Besøk oss på one.com