askIT

  • main_navigation_menu_icon.png
  • ic_more_vert.png

PHP - Strenger - strpos

Nålen Det finnes to måter å lære deg strpos på, og her skal du lære det på en måte som du faktisk kan få bruk for det.

Du skal finne nålen i høyet.

La oss nå tenke på nålen som et søkeord, og kalle det for $q. Høyet er alt innholdet på en side, så det kan vi kalle $content. Så kommer spørsmålet, du har mye data, finnes søkeordet dataen?

Merk!
!== kan også brukes. Hvis du bruker != vil det ikke fungere som forventet
Dette fordi plasseringen av a er 0.
Uttalelsen (0 != false) gir false.

<?php
$content 
"abc";
$q "a";
$pos strpos($content$q);


if (
$pos === false) {
    echo
"<p>The string $q was not found in the string $content</p>";
}
else {
    echo
"<p>The string $q was found in the string
    
$content and exists at position $pos</p>";
}

?>

Output:
The string a was found in the string abc and exists at position 0

mark_down.png Annonse

Akuratt nå: Ask IT bruker og anbefaler one.com for domener, e-post og webhotell!
hva-er-ditt-nye-domene.com
Besøk oss på one.com